Wernisaż i wystawa ikon 20-27.XI.2016

web wystawaikon2 Wernisaż - 20.XI.2016 o godz. 13.00

Wystawa - 21-27.XI,2016 w godz. 12-18.00

Wstęp wolny

"Bóg jest doskonałym pięknem"

Prezentujemy dzieła niezwykłe, obrazy powstałe na kanwie sztuki i kanonu ikony prawosławnej, wykonane temperą na drewnianym podobraziu, przez osoby różnych stanów, zawodów i wyznań, których łączy wiara w Chrystusa, Praobraz Ikony. Uczestnicy kursów w trakcie trwającej kilka miesięcy pracy nad ikoną, przezwyciężają ograniczenia wynikające z własnych umiejętności, braku formalnego wykształcenia plastycznego, tworzą małe dzieła sztuki, obrazy stanowiące odbicie ich osobistej modlitwy. web wystawaikon Trudno powiedzieć, czy bardziej rozwija się kunszt malarski artystów, czy ich duchowość, nierozerwalnie związana z pisaniem ikony. Po ludzku, rzecz wydaje się trudna: tworzą w kraju, gdzie w świątyniach nie ma ikon, z dala od prawosławnej sztuki sakralnej, w czasach, które promują inną estetykę, odmienne, niemimetyczne spojrzenie na sztukę. A jednak, dzięki staraniom nauczycieli, od lat związanych z pracownią, poznają tajniki sztuki i teologii, tworzą obrazy zgodne z kanonem i wielowiekową tradycją ikony prawosławnej. Dzięki własnej pracy i jak wierzymy, za natchnieniem Świętego Ducha, ludzie w różnym wieku i z różnych środowisk, architekci, dentyści, fizykoterapeuci zaczynają tworzyć dzieła sztuki sakralnej, dyskutować na temat warsztatu Rublowa czy Panselinosa, zdobywają umiejętności z zakresu pozłotnictwa, technologii malarstwa, obróbki drewna, i inne. 

Zaproszenie na wystaweNa wystawie zgromadzono prace uczestników kursów z grupy początkującej i zaawansowanej – rysunki, wprawki malarskie i ukończone ikony. Każda osoba rozpoczyna naukę od poznania zasad kompozycji i rysunku ikonowego, a przed przystąpieniem do pracy nad ikoną, maluje detale architektoniczne, skałki, drzewa, itp. Pierwszą ikonę stanowi zawsze studium oblicza: najczęściej Zbawiciela lub Bogurodzicy. Kolejne ikony wprowadzają elementy szat, dłoni, następne – przedstawienia cało- i wielopostaciowe. Każda z ikon została wykonana przy użyciu tradycyjnych technik i szlachetnych materiałów: pigmentów, złota, naturalnych żywic i werniksów. 

 

Zaproszenie na wystawe2Pracownia działa nieprzerwanie od …. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, pod opieką doświadczonych nauczycieli-ikonografów. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. 

Serdecznie zapraszamy!