Czytania 24 lutego 2018

 

Wielki Post. Wspomnienie męczennika Teodora Tyrona    

 

 


 

List św. Apostoła Pawła do Hebrajczyków 

   1

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,a w tych ostatecznych dniachprzemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:  Ty jesteś moim Synem,Jam Cię dziś zrodził?I znowu:Ja będę Mu Ojcem,a On będzie Mi Synem.Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!  Do aniołów zaś powie:Aniołów swych czyni wichrami,sługi swe płomieniami ognia.Do Syna zaś:Tron Twój, Boże na wieki wieków,berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twójolejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.10 Oraz:Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
11 One przeminą, ale Ty zostanieszi wszystko jak szata się zestarzeje,12 i jak płaszcz je zwiniesz,jak odzienie, i odmienią się.Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą.

Ewangelia wg. św. Marka  

  2

23 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.24 Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»25 On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».27 I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.28Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

3

 

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!».A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli.Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.