Czytania na 16 grudnia 2018

Niedziela 29-ty po Pięćdziesiątnicy.

Post przed Bożym Narodzeniem.

 

 

 

 Pierwszy list św. Apostoła Pawła do Tymoteusza       

        1

15 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.16 Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Ewangelia wg. św. Łukasza  

           18

18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»19 Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!»21 On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego».22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 24 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».26 Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?»27 Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».